יום שבת, 12 באפריל 2008

יצא לאור: צהר, גליון לב

גליון האביב של כתב העת צהר יצא לאור (כתב העת צהר מתפרסם כאן בדחייה של כחצי שנה). מאמרי הגליון מוקדשים ברובם לזכרו של הג"ר אברהם שפירא זצ"ל ולשנת השמיטה. הנה חלק מדברי העורך, הרב עזריאל אריאל, הקשורים לשני נושאים אלו:
גם הגישה שלו לנושא השמיטה הייתה רחוקה מעצבנות וממטענים כבדים. בשמיטת תש"ם התקבצו סביבו תלמידים מהישיבה ושאלו אותו היכן לקנות פירות וירקות. תשובתו הייתה: בחנות הקרובה ביותר...

בגליון תוכלו למצוא את המאמרים הבאים:
על הרב שפירא:
- איש ההלכה, הרב יעקב אריאל
- הכהן הגדול מאחיו, הרב אהרן איזנטל
- רבם של הרבנים, הרב יגאל אריאל
- קברניט הדור, הרב שלמה בן חמו
על השמיטה:
- עבודת יהודים בשמיטה לאחר המכירה, הרב דוד בן זזון (עין צורים)
- היתר המכירה בשמיטה תשס"ח - שינויים וחידושים, הרב זאב ויטמן
- מבט לתוככי הציבור הדתי-לאומי בשמיטת התשס"ח, אלי טרגין
- שמיטת כספים ושחרור עבדים ("פשיטת רגל" כיישום של שמיטת כספים בימינו), הרב אשר מאיר
- בעוון שמיטה גלו ישראל?! (על השמיטה ועל חורבן גוש קטיף), הרב עזריאל אריאל
נושאים שונים:
- יהדות ואקטואליה, הרב יעקב אריאל
- מצוות שבין אדם לחבירו, הרב איתמר ורהפטיג
- נוסח התפילה במציאות משתנה (תפילות יום העצמאות ותפילת "נחם" בתשעה באב), הרב חיים נבון (למאמר זה אתייחס בעז"ה ברשימה עתידית)
- יציאת מצרים - מיד רפה ליד רמה, איתי אליצור
- על השבת, החגים והעולם המודרני, איתיאל גולד
ביקורת ספרים:
- מרגליות של טל (על הספר "טל לברכה"), הרב כרמיאל כהן
- ספר משנה תודעה (על הספר "החזית שבעורף"), הרב אליעזר חיים שנוולד

רק נקודה אחת לסיום: בגליון זה בא לידי ביטוי בעיה שאני ער לה כבר הרבה זמן, ושמה: ביקורות ספרים בכתבי עת של דתיים. בגליון זה, כמו גם בכתבי עת נוספים, שני ביקורות הספרים כתובים ע"י אנשים ה"נוגעים בדבר" ללא שהמערכת רואה כל צורך להודיע על כך בפירוש לקורא. אני רואה ערך רב בטורים שתפקידם להודיע לקורא שספרים מסויימים יצאו לאור (גם עם אין שום "ביקורת" על הספר גופא), אך אם ה"מודיעים" על יציאת הספרים הינם אנשים עם נגיעה - יהיה זה מן הישרות להודיע על כך לקורא.

אין תגובות: