יום ראשון, 24 במרץ 2013

"כל דכפין ייתי וייכול"

שמעתי השבת משופט בית המשפט העליון ניל הנדל:

למה מזמינים את האורחים רק לפני המגיד, ולא בתחילת הסדר?

ההצהרה על הזמנת האורחים, "כל דכפין" לא נועד באמת להזמין אורחים, אלא לאפשר לכל מי שיושב סביב שולחן הסדר להרגיש כאילו הוא מזמין אורחים. כך גם האורחים היושבים סביב השלחן, ירגישו שהם בעצם בעלי בתים, בכך שהם מזמינים אורחים.
זה יוצר מציאות שכל מי ששותף בסדר ירגיש שהוא בעל בית, והוא בעל חירות. 

אין תגובות: