יום שלישי, 13 בספטמבר 2011

והרועים?החתם סופר בתשובה ידועה בנושא גילוח הזקן כותב די היתר (שו"ת חתם סופר חלק א (אורח חיים) סימן קנט):

ומה שרמז לספרי מקובלים שכתבו שלא להושיט ידים בדקני כלל אין לי עסק בנסתרות, אבל מהם ומהמונם הותרה הרצועה לגמרי בכל ארץ אטלי' שכל חכמיה מגולחי זקן ונתלים באילן גדול ר' מנחם עזרי' בעל עשרה מאמרות אבי המקובלים שהוא היה מגולח מבלי השאיר שערה א', וכן העיד עליו היש"ר מקאנדיא באילים שלו, והיה אומר שעפ"י חכמי המקובלים אין חוץ לארץ ראויה לכך, ומה אאריך במה שאין לי יד ושם בו, אבל אבותינו הנהיגו עצמם כן על צד ההכרח הגדול ולא מקור משחת ח"ו אלא בקדושה יתירה, והוא בימי גזירת תתנ"ו, והרועים וכדומה התירו גדוליהם להמכתתים רגליהם לשנות מלבוש ולגלח זקנם שלא יכירום האויבים כי אז כבר גלחו הגוים זקניהם עפ"י מעשה ממלך פולין א' שהי' סריס כמבואר בספרי הימים והתירו חז"ל שהיו בימים ההם לעשות כן, ולהיות גלוח הזקן דבר שאי אפשר להשתנות והיו נכלמים מאוד האנשים ההמה בשובם לביתם, על כן נשתרבב המנהג שלא לגדלו כלל רק סימנא בעלמא שזה יגולח ויגדל בקוצר זמן שבן לילה היה ורק אך מופלגי תורה היושבים בביתם הם מגדלים אותו, ואותן שלפני גזירה ההיא שברחו לארץ פולין לא באו לכלל זה.

מישהו יכול לומר לי מה פירוש המילה המודגשת בקטע?

תגובה 1:

רב אנפין אמר/ה...

שם השולח: דוד (האתר שלי) תאריך: 13/09/11, 19:33:21


גזרת הרועים:

http://www.mogen.org/he/?page_id=1507

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%A2_%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%91_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99#.D7.9E.D7.A1.D7.A2_.D7.94.D7.A6.D7.9C.D7.91_.D7.A9.D7.9C_.D7.94.D7.A8.D7.95.D7.A2.D7.99.D7.9Dשם השולח: Benny (האתר שלי) תאריך: 14/09/11, 04:32:48


תודה על השלמת הידע.
הנה עוד שני מקורות שהגיעו אלי מאז אמש:
http://books.google.co.il/books?id=K8LaVUcCGwUC&pg=PA107&lpg=PA107&dq=%D7%92%D7%96%D7%99%D7%A8%D7%AA+%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D&source=bl&ots=lxg3JTmnx3&sig=0E7mfD8DxDzgzgLF1yYLQHcZXTo&hl=iw&ei=-69vTqrpJdK28QPMzpyJCg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CBgQ6AEwBg

http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=41738&pgnum=40