יום שני, 3 בינואר 2011

יצא לאור: המעיין טבת תשע"א

בתוכן:
פתיחה ודברי ברכה

הלכות חנוכה מספר 'יוסף אומץ' / הרב עמיחי כנרתי
שינוי זהות במקום פיקוח נפש / הרב יחזקאל יעקבסון – מאמר המוצא היתר ליהודים בתקופת השואה לשנות את זהותם לגויים (אולי היה מקום להכניס גם דיון על סוכני מוסד העוטים על עצמם זהות בדויה – ע"ע מאמרו של הרב ארי שבט מתחומין האחרון).
האם משפחת גויים שנטמעה נטמעה? / הרב יואל עמיטל – מאמר זה שנראה תמים מאד למראה, בעצם עוסק באחד הנושאים החמים ביותר המונח כיום על שולחן יחסי הדת והמדינה כיום. הנושא הוא: עד כמה צריך רשם הנישואין לברר אחר היהדות של מי שבא להירשם לנישואין.
יישוב הקושיא על רבי צבי הירש קלישר בענין הקרבה בזמן הזה מדין במה / הרב נעם קניגסברג
'משנה אותיות נשמה': השפעות רעיון זה על לימוד המשנה / מרדכי מאיר

"הלעיטהו לרשע וימות" מול "לאפרושי מאיסורא" / הרב יהודה לוי
מגורים בעיר מופגזת / הרב יעקב זיסברג

"תורתו אומנותו" - מלשון חז"ל ועד לשון ימינו / אוריאל פרנק – חובבי לשון! אל תפספסו את מאמרו של ידידי ר' אוריאל.

זיכרון להולכים
דברי הספד על רבי שמואל הכהן ז"ל / הרב יהודה קופרמן

על ר' שלום שכנא רותם זצ"ל / צבי כספי

תגובות והערות
עוד בענין 'מחשבה טובה הקב"ה מצרפה' / הרב משה פרץ

כמה הערות על הערות המהדיר על פירוש רשר"ה על ספר יונה / הרב ישראל מאיר יונה

עוד בעניין חטא בת שבע / הרב דני כיטוב - תגובה לתגובה / הרב משה גנץ

עוד בענין פרדוכסים בהלכה / הרב מאיר בראלי – עוד לא הבנתי מה היתה מטרת מאמרו של הרב דר' מיכאל אברהם שעליו מוסיף כאן הרב בראלי, אבל הדוגמאות שהוא מביא בהחלט משעשעות.

על ספרים ועל סופריהם
"דבר גדול לפרסם את האמת על יהדות אשכנז" / שמואל עמנואל

ראש ישיבת 'מרכז הרב' הנעלם: הרב אברהם אהרן הכהן בורשטיין זצ"ל וכהונת ראש ישיבת 'מרכז הרב' – מסורות ועובדות / שמריה גרשוני - עוד מאמר מוצלח על היסטוריית ישיבת "מרכז הרב", הקודם שהתפרסם לפני מספר גליונות עסק בנסיון להביא את הג"ר שמעון שקאפ ללמד בישיבה.
נתקבלו במערכת / הרב יואל קטן – אם מישהו יכול להשיג לי את המאמר של הרב נריה גוטל אותו מזכיר הרב יואל קטן בסקירת כתב העת אורשת, אודה לו על כך.

אין תגובות: