יום שבת, 11 ביולי 2009

יצא לאור: המעיין, תמוז תשס"ט

מספר הערות שלי בירוק

בתוכן:
שני מכתבים מאת רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל לאנשי פתח תקוה / הרב אורי רדמן [הורדה ב-PDF]
מעלת המתפרנס ממעשה ידיו - ביאור ברמב"ם הלכות תלמוד תורה / הרב חיים רפופורט [הורדה ב-PDF]
שאלת התאבדותו של המלך שאול באור ההלכה / הרב יעקב ח' חרל"פ [הורדה ב-PDF]
'לא תטע לך אשרה כל עץ' – שיטת הרמב"ם / איתן מרקוביץ [הורדה ב-PDF]
האם אי קיום המצוות ע"י הגר מבטל את גיורו? / הרב מרדכי א' בראלי [הורדה ב-PDF] - מאמר חשוב לכל מי שמעוניין להיות מחובר לנושא הכי חם היום בעולם היהודי. [בתחומין כ"ט (החדש) יש מאמר של הג"ר שלמה דיכובסקי בנושא ביטול גיור למפרע (שטרם קראתי). אני מניח שכדאי לראות גם אותו.]
הגדול מחברו יצרו גדול הימנו - עיון בפרק שישי משמונה פרקים לרמב"ם / ד"ר יעקב אלטמן [הורדה ב-PDF]
הממד הפרשני בניקודן של מילים במשנה / ד"ר מרדכי מאיר [הורדה ב-PDF]

זיכרון להולכים
סבי הרב צבי יהודה מלצר זצ"ל - במלאת ארבעים שנה לפטירתו / הרב יואל עמיטל [הורדה ב-PDF] - מאמר על חותנו של הרב יהודה עמיטל ובנו של הג"ר איסר זלמן. לכל מי שחובב סיפורי רבנים, המאמר הזה הוא חובה. הנה דוגמית מתוכו:
בפרדס חנה היה באותם שנים בית ספר משותף אחד לכל הזרמים במושבה, שבו למדו גם הילדים הדתיים. היתה הסכמה שבבית הספר תהיה תפילה קצרה בבוקר שבה ישתתפו כל הילדים, וכן תיאמר ע"י כל התלמידים ברכת המזון לאחר האוכל. לצורך זה היתה חובה על כל הבנים להביא כיפה לבית הספר, וכן היתה התחייבות למנות אחוז מסויים של מורים דתיים.
באחד הימים לחצו עליו הורים לפתוח בית ספר דתי נפרד. הרב הבין שהדבר עלול להעכיר את האווירה במושבה, והפירוד גם ישאיר את בית הספר הוותיק ללא כל סממן דתי. משגברו הלחצים פנה הרב מלצר יחד עם משה פרוינד (מעסקני היהדות הדתית בפרדס חנה) לחזון איש בשאלה האם לפתוח בית ספר דתי נפרד, כאשר ברור שכתוצאה ממנו ילדי הפועלים לא יקבלו בבית הספר שום דבר ביהדות. הרב מלצר סיפר שהחזון איש קם, הסתובב בחדרו הלוך וחזור, ואח"כ פנה אליו ואמר לו שזו שאלה שהוא אינו יכול להכריע בה, ורק לרב המקומי יש את הסיעתא דשמיא להכריע בשאלה קשה כזו. הרב ראה בתשובה זו חיזוק לדעתו שלא להפריד את בית הספר, וכך היה.


תגובות והערות
המקור לתליית המן בפסח / הרב רפאל בנימין פוזן [הורדה ב-PDF]
השמות היו בדויים / הרב אריאל בר-אלי [הורדה ב-PDF]
עוד על מנהג אשכנז / הרב שלמה יהודה לייב הופמן [הורדה ב-PDF]
עוד בענין הכלמה והכאה לשם חינוך / הרב מאיר בראלי; הרב שאול בר אילן [הורדה ב-PDF]
הכרעה בענייני השקפה / הרב עמיחי כנרתי; הרב רפאל בנימין פוזן [הורדה ב-PDF] - דיון קצר בעקבות מאמרו של הרב פוזן מהגליון הקודם.
עוד בענין 'אלו ואלו דברי אלוקים חיים' / הרב זלמן נחמיה גולדברג; הרב מיכאל אברהם [הורדה ב-PDF]

על ספרים וסופריהם
ארון הספרים של המהרש"ל - אבני בנין להכרת מקורות סידור התפילה של המהרש"ל / הרב יהודה ליב קלירס [הורדה ב-PDF] - אינני יודע עד כמה מאמרים מהסוג הזה נפוצים בעולם האקדמי, אך מבחינתי היה בו חידוש מרענן. המאמר סוקר אילו ספרים היו בספרייתו של המהרש"ל. הוקסמתי מעצם השאלה.
'נאכריכטן-בלאט' (Nachrichten-Blatt): ידיעון שנשכח / ד"ר מיכאל ריגלר [הורדה ב-PDF]
נתקבלו במערכת / י"ק [הורדה ב-PDF] - תמיד כדאי לקרוא, והפעם: לא כדאי לפספס את הפיסקא האחרונה.

אין תגובות: