יום חמישי, 27 בספטמבר 2012

פנינים מהנצי"ב - פרשת האזינו

כיצד יתקדש שם ה' בעולם?

הנה רעיון שלא צפיתי למצוא בנצי"ב. הדברים הם מתוך העמק דבר על הפסוק "כי אשא אל שמים ידי ואמרתי חי אנכי לעולם" (דברים לב ט):
והנה בשנות הביניים (=ימי הביניים) כאשר כסה אופל הבערות בעולם לא היו חכמי אומות העולם חוקרים בחכמת הטבע ולא חקרו אלא באמונתם ובמה שלמעלה מהטבע רק בכח המדמה. ועל כן היו ישראל הנלוזים מכל חכמתם וארחותם בזוים בעיניהם. כי לא ידעו את ה' וישראל עמו וכח חכמתם. אבל "כאשר אשא אל שמים ידי" שאתן כחי לגלות כל סתרי הטבע כמה השפעה יש בכל יסוד ובכל בריאה להשפיע ברכה וטובה בעולם, ופי' "ידי" - יכלתי... ויהיו אז חכמי אומות העולם חוקרים בזה הרבה עד שיעמדו על נפלאות הבורא ית'. ובזה שיהיו עסוקים בחכמת המשפיעים יכירו כח ישראל וחכמתם מלבד שבזה לא נגרע כחם, ואדרבה מעתה יכירו וישכילו חכמת ישראל ותעודתם מכבר לעבוד אך את ה' יוצר כל הבריאה וממילא יתגדל שמו ית' בעולם. 

אין תגובות: