יום ראשון, 26 בדצמבר 2010

דרושים רכזים למחנות השמדה

אינני מבין קוראי העלונים המתפרסמים בבתי הכנסת (ולשמחתי, אני יכול לומר שכך גם רוב חברי הקהילה שלי). היום בצהריים פנה אלי אחד מקוראי הבלוג ושאל: "ראית את מאמר המערכת של עלון 'מעייני הישועה' של השבת האחרונה?"

ובכן, את מאמר המערכת של 'מעייני הישועה' הקדישו השבת, תחת הכותרת "אנשי אמונה אבדו?", לרבנים שתקפו את הרבנים שחתמו על המכתב נגד השכרת ומכירת דירות לערבים. ותחת כותרת משנה "רבני קריירה" כתבו כך:
נכון יש גם כאלה. פקידים. שלא רוצים להפריע. שמסבירים ש'זו לא בדיוק ההלכה' וגם שזה 'רק פן אחד' וגם ש'יש עוד הרבה רבנים שלא חושבים כך' ושבקיצור הפוליטקלי קורקט הוא לחם חוקם. ספק אם בזמנו הם הזדהו עם הקריאה הלא אסטטית: 'מי לה' אליי" (כך במקור - ר.צ.). ספק אם לקחו חלק בהסטוריית מאבקי התרבות שלנו. ספק אם יקחו אי פעם.
וכאן מגיע משפט המחץ (ותימה על המעלעל שנמנע מלהתייחס למשפט זה) המסיים את המאמר:
מעניין אם את ריכוז העמלקים במחנות ההשמדה הם ישאירו לאחרים או אולי יכריעו שמחיית עמלק כבר לא רלוונטית. ימים יגידו.

על מאמר מערכת זה אין חותם. מנהל המערכת של העלון הוא עזרא ניאזוף ועורך המשנה הוא נריה רוזנברג.

ידידי הרב חיים נבון כתב השבת מאמר ב"בשבע" על כך ש"מורכבות אינה פשרנות". ההשלמה של דבריו היא שהרבה פעמים נכון לומר ש"פשטנות היא בעצם בורות". קשה להאמין שמישהו שהיה מכיר את דברי האור-החיים (והוא לא היחיד) על הפסוק "ונתן לך רחמים ורחמך והרבך" היה כותב שטות כזאת. הנה דבריו (דברים יג יח):
כוונת מאמר זה כאן, לפי שצוה על עיר הנדחת שיהרגו כל העיר לפי חרב ואפילו בהמתם, מעשה הזה יוליד טבע האכזריות בלב האדם, כמו שספרו לנו הישמעאלים כת הרוצחים במאמר המלך, כי יש להם חשק גדול בשעה שהורגים אדם, ונכרתה מהם שורש הרחמים והיו לאכזר, והבחינה עצמה תהיה נשרשת ברוצחי עיר הנדחת, לזה אמר להם הבטחה שיתן להם ה' רחמים, הגם שהטבע יוליד בהם האכזריות, מקור הרחמים ישפיע בהם כח הרחמים מחדש, לבטל כח האכזריות שנולד בהם מכח המעשה.

[אגב, באותו מאמר מערכת גם תוכלו למצוא את הביטוי: "שמא תעשה מלאכתו קפנדריה". מישהו יכול לתת לי את המקור לביטוי הזה?]

בכל מקרה, בפעם הבאה שתשמעו מישהו משווה את הימין לנאצים, תזכרו שעורכי "מעייני הישועה" סללו להם את הדרך.

12 תגובות:

אנונימי אמר/ה...

שם השולח: יצחק תאריך: 26/12/10, 21:19:00


גם אני הזדעזתי ועוד לא נרגעתי. אי אפשר לעבור על זה לסדר היום.

שם השולח: אבישי (האתר שלי) תאריך: 26/12/10, 21:27:31


מצחיק שהם תוקפים את "רבני הקריירה" כאשר המכתב היה מיועד לחתימתם של רבני ערים בעיקר. רבני ערים הם אלה שממש עושים מזה קריירה לכל החיים. גם משכורת טובה. כך הם יכולים לתקוף את המדינה שמשלמת את משכורתם ולעבור על חוקיה בלי לפחד.

שם השולח: רועי תאריך: 26/12/10, 21:51:49


אם המשפט הזה נכתב ברצינות, הוא נורא. אני פשוט תוהה אם הוא לא נכתב בציניות (אבל לא היה מעייני הישועה בחושן...)

לא הבנתי מה אתה בדיוק רוצה מהאוה"ח הקדוש. שהוא מציג תמונה מורכבת? או משהו אחר?
(כי לפי דבריו, אכן צריך להרוג עיר הנידחת, אלא שה' יתן בלבנו רחמים. האם הרב חיים נבון יסכים לזה?)

שם השולח: Benny (האתר שלי) תאריך: 27/12/10, 05:19:20


רועי,
היוצא מה"אור החיים" הוא שאדם ששואף להרוג עיר הנדחת או את העמלקים - הוא פשוט אדם אכזרי.
האכזריות נכנסת ללבו של האדם, בין אם הוא מקיים מצווה ובין אם לאו, אלא שהתורה מבטיחה שאם האכזריות נכנסה ללבך עקב קיום מצווה הקב"ה ייתן לך רחמים.
אך אם אתה מתייחס להריגת עיר/אומה שלמה כמו שאתה מתייחס לנטילת לולב, אתה כנראה סתם אדם אכזרי.

שם השולח: Benny (האתר שלי) תאריך: 27/12/10, 05:20:46


אבישי,
רבני הערים שחתמו על המכתב לא עברו על אף אחת מחוקי המדינה.

שם השולח: רועי תאריך: 27/12/10, 08:30:27


ומי שלא רוצה? כופר באחת ממצוות ה'?
או שמפרש לפי דעת חז"ל שלא הייתה ולא עתידה לבוא, ומתעלם מהעובדה שהתורה מצאה בכל זאת לנכון לצוות על כך, למרות שזה לא "מסתדר" לו?

האוה"ח שהבאת לא מספתק בכלל האם כאשר יש עיר הנידחת, צריך להרוג את כל אנשיה או לא. זו המצווה, ואותה צריך לקיים, נעים או לא, מסתדר עם הערכים ההומניים שלנו או לא.
אכן, יש מורכבות בחיים שלנו בעולם בו אנו חיים, ולכן הדבר יצמיח בקרבנו אכזריות, וחסד ה' עלינו הוא שישפיע עלינו רחמים.
אבל זה הצד של הקב"ה.
הצד שלנו הוא להרוס את עיר הנידחת ולהרוג את כל יושביה.
מורכבות אכן אינה פשרנות. מצד שני, רבים מהצד הפשרן, הם פשטנים לא פחות מהצד השני, ומזדהים באופן אוטומטי עם הערכים הקלים יותר לעיכול. (על מנת להסיר ספק, אני לא מתכוון לרב חיים נבון)

לדוגמא, התפיסה שהציג הרב איתיאל גלעדי בימי העיון בגוש לא הייתה פשטנית בכלל (משפט המפתח שלו היה שלא להקדים את ההמתקה להכנעה ולהבדלה, כאשר ברור שזה מה שמנסים לעשות לנו כל הזמן), וכן לא נראה לי שהשקפת העולם של הרב שמואל אליהו מורכבת פחות מזו של הרב חיים נבון (עכשיו אני כן מדבר עליו...)

היא אולי שונה, ושמה דגש על ערכים אחרים, אבל לא פשטנית, וכנראה מחוברת יותר לבעיות שיש כרגע בצפת, (ואין כרגע במודיעין).

אנונימי אמר/ה...

שם השולח: Benny (האתר שלי) תאריך: 27/12/10, 11:49:22


רועי,
קראתי את דבריך פעמיים, ואינני מצליח להבין מה אתה רוצה. מה זה "ומי שלא רוצה?"? מי שלא רוצה מה?

ישנה מצווה לגרש אשה שמצא בה ערוות דבר - זה לא אומר שצריך לעשות זאת בשמחה. כך ישנה מצווה למחות זרעו של עמלק - זה לא אומר שאני מתפלל כל יום "מתי יבוא לידי ואקיימנה".

שם השולח: רועי תאריך: 27/12/10, 13:45:55


צודק, לא הייתי מספיק ברור.
(קודם כל, אולי יש מקום להבהיר שלגבי השמחה שבקיום מצוות כאלו אני מסכים אתך)
למעלה התכוונתי למי שלא רוצה לקיים את המצווה הזו כשהוא חייב.

האם הוא צריך להתחמק (כמנהג המיוחס לאישים שונים בפורים) או שהוא צריך לקיים את המצווה למרות שזה לא מסתדר לו?
להבנתי, מה שאומר האוה"ח, זה שהוא צריך לקיים את המצווה וזה ברור, למרות האכזריות שיביא על עצמו.שם השולח: חגי תאריך: 28/12/10, 13:34:57


רועי,
יש הבדל תהומי בין להלחם בשונאים שלך (היום כמו בפורים), לבין לערוך עכשיו מצוד אחר שרידי העם העמלקי אי שם בעולם, לפול עליהם פתאום ולהרוג אותם על לא עוול בכפם (אם זה אכן החלום של מעייני הישועה)

שם השולח: רב זקן תאריך: 28/12/10, 23:22:56


test

שם השולח: רב זקן תאריך: 28/12/10, 23:29:17


האם חמדת לצון כששאלת מה מקור הביטוי "שמא תעשה מלאכתו קפנדריה"?

הרי ברור כשמש שכותב המאמר איננו מבין את פרוש המילה קפנדריה. כדי להראות בר אורין צרף "לעשות מלאכתו רמיה" עם "לעשות תורתו פלסתר" ועוד הוסיף "לעשות קפנדריה" ויצא העגל הזה.

אין בכך כדי להפתיע. ההיסטוריה מלמדת אותנו שמרכזי האנשים להשמדה אנים מאורי הדור.

עדיין יש לעיין מה הקשר של נשיאיה של תנועת "מעייני הישועה", הרבנים שליט"א למאמר המערכת, ומה יהיה תפקידם כש"ימים יגידו" בלשונו הזהב של הכותב.

הצורך בראיות הטקסטואליות לכאן או לכאן מסמר שיער.

"בא אביו של תינוק ומצאו כשהוא מפרפר. אמר: הרי הוא כפרתכם, ועדיין בני מפרפר, ולא נטמאה סכין. ללמדך שקשה עליהם טהרת כלים יותר משפיכות דמים."

אנונימי אמר/ה...

שם השולח: Baruch Alster תאריך: 29/12/10, 13:36:23


לא הספקתי לעלעל במעייני הישועה בשבת, אז ראיתי את זה לראשונה ב"רב צעיר" (כל הכבוד על העירנות, הקורא האלמוני!, ולבני, שפרסם למרות הנזק האפרשי לשמה של התורה וכדו'..).
הזדעזעתי כרבים אחרים עד עמקי נשמתי (במיוחד אחרי שחזרתי הביתה באותו יום ובדקתי בעצמי...). אבל אשתי החליטה שבמקום להזדעזע יש להתקשר ולהביע את הזעזוע בפני מערכת העלון. אז שנינו התקשרנו, ומתברר שלא היינו היחידים. אלא שלפי דברי העורך לאשתי, היו גם תגובות תומכות ל"ע...
אני מציע שנחכה לראות מה יופיע במאמר המערכת השבוע. אם לא תהיה התנערות מוחלטת, אניחושב שתהיה לנו (בעיקר המחנכים שבינינו) בעיה המצריכה התמודדות רצינית ביותר - הרי מדובר בעלון שהוא די "מיינסטרים" בציבור התורני.

שם השולח: רב זקן תאריך: 29/12/10, 13:57:26


בס"ד

תודה לא-ל. המעוות יוכל לתקון ואף תוקן.

בגיליון פרשת וארא של "מעייני הישועה" פורסמה הבהרה והתנצלות. כמובן שלא היתה שום כוונה ח"ו לפגוע בתלמידי חכמים או ברב מסוים, אלא רק "כמיהה למנהיגות רבנית שתוביל אותנו ואת הדור כולו לחוף מבטחים."

ברי שההתנצלות נכתבה על דעת הרבנים שליט"א נשיאי תנועת "מעייני הישועה". ומתוך שתיקתם אנו שומעים הודאתם. ודאי שהרבנים הללו יעמדו בראש מי שירכזו את העמלקים למחנות ההשמדה שהרי בענין זה לא נאמר בהתנצלות דבר. ומן הסתם נזכה לראות זאת בעינינו במהרה בימינו ממש, כלשון מאמר המערכת בגליון הקודם: "ימים יגידו".

אם כך כל מה שאנו צריכים הוא ליתן לרבנים אלה תארים מתאימים לתפקידיהם בסערת ההשמדה. אמנם מי שתרגם מלשון אשכנז Konzentrationslager ללשון הקודש ריכוז ומחנה ימצא ודאי דרך לתרגם תארי כבוד מאותה לשון ללשוננו. אלא שאנו נעדיף כמובן תארים שמקורם בקודש גופו.

[הורד משפט מתגובה זו ע"י העורך]
* ההודעה נערכה על ידי המנהל.

שם השולח: אלי ק. תאריך: 29/12/10, 18:10:52


רב זקן,

בא לא ניגרר לסגנון של השמצות אישיות של רבנים.

שם השולח: Benny (האתר שלי) תאריך: 29/12/10, 20:23:37


ברוך,
אני מוריד את הכובע בפניך ובפני רעייתך.

כל הכבוד על היוזמה.

אנונימי אמר/ה...

שם השולח: רב זקן תאריך: 29/12/10, 21:03:21


האזרח אלי ק.

אני מניח שאתה מציע שנערוך דיון אקדמי בשאלה כיצד זה מתגלגלת הציונות הדתית לנגד עינינו אל מחוזות אפלים של רוע וטפשות ולא נזכיר כלל את שמות האנשים המובילים אותה ביד רמה למחוזות אלה.

מדוע?

רעיונות הבל מסוכנים אינם צפים באויר. יש מי שהוגה אותם, יש מי שמפיץ אותם, יש מי שיש בידו לבלום אותם ואינו עושה דבר. את האנשים הללו יש לקרוא בשם ולתבוע מהם את עלבונה של תורה ושל דרך ארץ. מתן כבוד לאנשים הללו הוא תמיכה ברוע.שם השולח: מישקה תאריך: 29/12/10, 22:03:32


גם אם "רעיונות הבל" כן, במקרה הזה הם לא ממש "מסוכנים". מלבד לשיטת מי שסובר ש"הרבנים" אשמים ברצח רבין וכיוצא בזאת.

(בדקתי במרשם האוכלוסין ולא מצאתי שם תיעוד של עמלקים)

שם השולח: רב זקן תאריך: 29/12/10, 22:30:17


אכן אין סכנה מיידית נשקפת לאיש (פרט אולי לערבושים) מדעותיהם של הרבנים הללו. [נערך בידי העורך] אבל יש להם תמיכה ציבורית רחבה מאוד, הרבה מעבר לבית אל, צפת ורמת גן, והרבה מעבר לעולמם של כסויי הראש.

עם תמיכה ציבורית כזו לא ברור לאן יכולה ההזיה להגיע. שאננים כמו מישקה היו, לא בציון, אבל במקומות אחרים דוקא כן.

אכן חבל שמאמר המערכת לא הסביר מי הם העמלקים. אבל ברור שהוא חושב שהשמדתם דווקא רלוונטית. רק רבני הקריירה חשודים על הכחשת הדבר.

אפשר שהעמלקים הם רק הערבים, ואז כמובן אין הדבר נורא כלל וכלל. ייתכן שמדובר בסמולנים, או בעבדיה הנרצעים של התרבות המערבית, או אולי קוראי עתון הארץ? מי יודע?

דבר אחד ברור, חביב על "מעייני הישועה" כבוד רבנים מחיי אדם שנברא בצלם. רק על ביזוי הכבוד הזה הם מצרים ומתנצלים על הפגיעה בו.

נדמה לי שיש לדרוש מנשיאות תנועת מעייני הישועה הרבנים שליט"א הרב יעקב אריאל, הרב שמואל אליהו והרב שלמה אבינר להשמיע בקול רם וצלול ובשפה לא רפה את הסתיגותם מחובתנו להשתתף בריכוז העמלקים במחנות ההשמדה.

אם לא יעשו זאת, נראה לי שכל מי שדבר ה' בלבו חייב להודיע שאין לו חלק לא בהם ולא בתורתם.
* ההודעה נערכה על ידי המנהל.

שם השולח: מישקה תאריך: 30/12/10, 07:41:06


נו, נו, כמה טוב שאפשר תמיד בשעת הצורך, על כל צרה שלא תבוא, לנופף באצבע ולהזהיר שהדרך מובילה לאפיזודות היסטוריות ידועות... שתה כוס מים, תתקרר.
אני אישית רואה בדברים בעיקר התבטאות אומללה, שאמנם מעידה על עולם ערכים בעייתי מאחוריה, אבל לסבור שיש לה קשר לעניין אופרטיבי כלשהו, גם זה דבר תמהוני.

אנונימי אמר/ה...

שם השולח: מישקה תאריך: 30/12/10, 18:57:45


לטעמי אפשר דווקא להשאיר את הדברים כמו שהם. הרי הם מבהירים לקוראים כמה דברים בנוגע לכותבם.

שם השולח: Benny (האתר שלי) תאריך: 30/12/10, 19:54:36


בין התגובות של מישקה היתה תגובה נוספת של "רב זקן" שנעלמה. לא אני מחקתי אותה. אנסה לברר עם התמיכה הטכנית מדוע נעלמות כאן תגובות.

שם השולח: יצחק תאריך: 30/12/10, 21:03:54


גם אני קראתי, הזדעזעתי, התכוונתי לכתוב מכתב למערכת, ולא עשיתי את זה.
בכל מקרה, הכתבה המרכזית ב"מעיני הישועה" הייתה בנושא קיום מצוות שבד"כ לא יוצא לקיימן - כמו פדיון פטר חמור. מה שהעלה בי את המחשבה על הקשר בין שני הדברים: האם בשבוע הבא יקיימו ב"מעייני הישועה" ראיון עם אדריכל שכבר מכין שרטוטים למחנות הריכוז לעמלקים?


שם השולח: Baruch Alster תאריך: 31/12/10, 08:29:39


אויה לנו!

גם אני, כמו רב זקן, ראיתי את הגליון החדש של מעייני הישועה. ואכן - יש התנצלות על הפגיעה ברבנים, אבל אף מלה על מחנות ההשמדה. כדבריו, "ללמדך שקשה עליהם טהרת כלים יותר משפיכות דמים". אך שלא כרב זקן, אינני חושב שאפשר להאשים את הרבנים עצמם בשלב זה - מן הסתם הם לא ראו את ההתנצלות, ואז לפני הגליון הבא לא נוכל לומר להם דבר. אבל התגובה שלהם (או חוסר התגובה) בימים הקרובים אכן יכולה לחשוף את "פרצופם האמיתי".

מה שכן, נדרש מאתנו לחשוב כיצד אנו, היהודים הנאמנים המתקוממים כנגד אמירות אנטי-אנושיות כאלה בשם התורה כביכול, מנסים לתקן את המצב. אני לא מסכים עם מישקה שמדובר בדבר לא מסוכן או שאפשר לעבור עליו לסדר היום. מדובר בחינוך לערכים כה קלוקלים, מצד גורם הנמצא די בקוסנסוס בישיבות שלנו (לא שמעתי על התנגדות רבנים רצינית למעייני הישועה, שבסה"כ עושים גם הרבה פעולות חיוביות, מעבר לשוליים המתנגדים לתנועת התשובה בכלל, ואשמח לשמוע אם אני טועה). קשה לי להאמין שמהלך חשיבה *צונזר* של ממש במקום מרכזי כזה יכול שלא להשפיע.

בקיצור, אני חושב שכדאי להעלות רעיונות בעניין, ואני מתכוון לפנות בימי הקרובים לראשי המוסדות להכשרת מורים בהם אני מלמד ונראה מה דעתם. אם יהיו עדכונים מעניינים בנושא, אתם תשמעו אי"ה.

שם השולח: מישקה תאריך: 31/12/10, 10:43:45


לא הבנתי. האם דבר שכזה, או קרוב לו, הינו תופעה רווחת במעיני הישועה? האם העיסוק בנושא הזה מאפיין את תנועת מעייני הישועה?

אנונימי אמר/ה...

שם השולח: Baruch Alster תאריך: 31/12/10, 11:30:33


אם זה מופיע במאמר מערכת ללא התנצלות, כשעל חלק אחר (הרבה פחות מזעזע) היתה התנצלות, אין לי ברירה אלא לומר שמדובר בתופעה. ואני מכיר מספיק את הלך הרוח אצל קבוצות שונות בציבור שלנו כדי להבין שלהלכי רוח כאלה יש השפעה.
בכל מקרה, אני ממליץ מאד על מאמרו של מו"ר הרב שאול דוד בוצ'קו "בין חילונים לדתיים ובין ישראל לעמים אחרי רצח יצחק רבין ז"ל", קול מהיכל ג (תשנ"ו), עמ' 52-47. אני חושב שיש בו מן הרלוונטיות גם במצב שלנו, ואני יכול רק להצטער שחשבנו שאין אצלנו בעיה.

שם השולח: רב זקן תאריך: 31/12/10, 11:42:04


הבעיה איננה מעייני הישועה אלא התפרצות כללית שאינני מוצא לה הסבר מספק.

בין שיאה, מכתב הרבנים האוסר השכרת דירות לערבים. הרקע ההלכתי חסר ערך של ממש. אבל הדמיון ל- Kauft nicht bei Juden איננו נעלם ממי שהיה שם או לפחות ממי שמכיר את ההיסטוריה. וכמובן שמענו מיד שההשוואה היא חסרת שחר.

http://www.rocknord.net/forum/upload/avatars/utool_f_1279357521_2.jpg


אח"כ משמשה ובאה סערת חטיפת בנותינו. הכל כמובן במסווה של הסכמת הכלל: וכי מי רוצה בנישואי תערובת. אבל מי שעיניו לא טחו מראות יבחין בפרנויה ובטרוף. אחד משיאיו המגוחכים אך הבלתי מצחיקים, מאמר ב"עולם קטן" הנקרא ע"י אלפי בני נוער, שבו טען הטוען לקונספירציה ערבית לחטוף את בנותינו. ולא עוד, אלא שזקנות ערביות רוקחות משקה מרֵאות של ארנבות שבו מפתים צעירי הערביים את בנותינו הצנועות. "בדוק ומנוסה" כותב בעל המאמר. לאלה התווספה סמכות רבנית חדשה, נשות הרבנים. הדמוניזציה, התלישות מהמציאות גם הם מזכירים מחזות אחרים וזמנים אחרים.

http://www.elarastrand.com/JPG/dersturmercartoon.jpg

המשך בהודעה הבאה.


שם השולח: רב זקן תאריך: 31/12/10, 11:43:40


ולבסוף, דברים כפשוטם: ריכוז העמלקים במחנות ההשמדה.

למי שאינו רואה לא בעיה ולא סכנה, כמישקה, אין סיבה להסיק מסקנות. אבל מי שסבור שיש סכנה אמיתית, בעיקר רוחנית אבל גם מעשית (וכבר היו דברים מעולם במחוזותנו, מן המכללה איסלמית ועד ... ועד....) שומה עליו לשאול מה מקור הבעיה. נדמה לי שהאדרת הסמכות הרבנית היא אחת מהחולות הרעות שכמעט הכל לוקים בה. טובי הרבנים הצעירים מכירים בחומרת הבעיה אך קצרה ידם מהושיע. אין בידם לייצור סמכות ציבורית שתוקיע אינשי דלא מעלי בעלי תואר רב. ועיינו במה שכתב בזה הרב הצעיר בני לאו.


שם השולח: Baruch Alster תאריך: 01/01/11, 16:32:10


רב זקן,
אם תוכל, אשמח אם תיצור אתי קשר. רוב האנשים שאני מדבר אתם על הנושא חושבים שמדובר ב"סתם משוגע" ושאין בעיה עמוקה במערכת החינוך "התורנית". חייבים להגיב, השאלה איך.
alsterb@gmail.com

אנונימי אמר/ה...

רב צעיר,

על אף הבנתי את הפרובלמטיקה המוסרית-אנושית שבנושא, לא מצאתי במובאות ובציטטות שהובאו לעיל את מה שהכותב מבקש.

1) אור החיים איננו ממליץ לבטל מצוה, או להתייחס אליה אחרת מנטילת לולב.

יתירה מזו, הוא איננו רואה בעיה מוסרית בהשמדת עיר הנדחת, אלא בהשפעה הנפשית שדבר זה גורם על המבצע.

כמו שרבים אינם סבורים שהריגת אייכמן היא איננה מוסרית, ואפילו "ציידי נאצים" שחלום חייהם היה "לבוא חשבון" עם כל מבצעי הפשע הנורא, כך רואה האור החיים את מחיית עמלק.

אך, הוא עובר לבעיה אחרת, המעשה משאיר רושם בנפש, ועלול האדם שביצע את המצווה אח"כ לנהוג באכזריות לאשתו, לבניו ולבנותיו; ואפילו אם לא ינהג בפועל באכזריות, מ"מ תכונה זו עלולה להתקבע בנפשו, וזו הבעיה.

2) ההשוואה למצוה לגרש אשה איננה רלוונטית. גירושין איננה מצוה חיובית, אלא המצוה שאם רוצה לגרש אשה יעשה זאת רק בדרך זו (ספר המצוות לרמב"ם, מ"ע רכב).

לעומת זאת, מחיית עמלק היא מצוה חיובית, שמוטלת עלינו בכל רגע, כמצות בניין בית המקדש, אלא שאיננו יכולים למצע אותה מסיבות שונות.

RavTzair אמר/ה...

אנונימי,
1. מדברי האור החיים אני מביא רק דבר אחד: להרוג, הגם שזה מצוה לפעמים, הולך יחד עם אכזריות. מי ששואף להרוג - יש בו מידה רבה של אכזריות, ואין זה משנה אם זו מצוה או לא.
2. הבאתי את המצוה לגרש אשה שמצא בה ערוות דבר רק על מנת להוכיח שלא כל מצוה צריך לקיים בהתלהבות ובשמחה. אינני יודע מה קשור לכאן החילוק בין קיומי לחיובי.

אריק אמר/ה...

לא הבנתי מה רצית.
יש מצווה לחסל את כל העמלקים.
לפיכך והיה ותמצא כלשהי קבוצה בעולם מצאצאי עמלק והיא לא תסכים לקבל עליה 7 מצוות בני נח (אולי לחלק מהדעות גם אם כן תסכים, לא יודע).
נהיה מחויבים ע"פ התורה להרוג אותה כולל ילדים קטנים שלא חטאו.
באם הקבוצה תהיה גדולה יתכן שנצטרך גם לבנות מחנות השמדה לצורך ביצוע המצווה.

יתכן מאוד שאכן לא יהיה ראוי לעשות מצווה זו בשמחה אלא תוך כדי נבכה על כך שיש צורך לעשות זאת.
האם מאמר המערכת אמר שצריכה להיות שמחה בזה? הוא אמר שצריך לעשות זאת ורבנים שלא יתמכו בכך(כאשר זה יהיה רלוונטי) הם רבנים בעייתיים.

לא הבנתי מה אתה רוצה לטעון כנגד זה(בהנחה שכל ההסתייגות היא רק שלא נצטרך לשמוח כשנקים את מחנות ההשמדה הנ"ל)?

RavTzair אמר/ה...

תקרא את שני הפוסטים האלה:
http://ravtzair.blogspot.com/2011/01/blog-post_17.html
http://ravtzair.blogspot.co.il/2011/01/blog-post_29.html
אולי תבין.

אריק אמר/ה...

אם הבנתי נכון אתה טוען שם שעמלק האתני כבר נעלם ומה שנשאר הוא רק עם שרוצה להשמיד את כל ישראל(שלא בטוח אם יהיה).

נראה לי שכוונת המאמר במעייני הישועה הייתה להתייחס למציאות תיאורטית שאולי כן ימצאו איכשהוא עמלקים בעולם(לדוגמא ע"פ נביא) ולדון מה נעשה אז. מבחינה עקרונית חשוב לדעת שאם זה יקרה נצטרך להרוג אותם (כולל ילדים וכו') ולקבל את זה על עצמנו כך ששוב אני לא מבין על מה הביקורת(סביר להניח שזה לא יקרה אבל זה משמעותי עקרונית).

RavTzair אמר/ה...

האם אתה יכול להצביע על איזה שהוא מקור לכך שעמלק עתיד לחזור (מלבד מאמר המערכת של מעייני הישועה)?

ישנה מציאות תאורטית שיבוא אליהו הנביא ויאמר לכולנו שעלינו ללכת על הידיים במקום על הרגליים. מבחינה עקרונית חשוב לדעת שאם זה יקרה נצטרך לעשות זאת ולקבל את זה על עצמנו. אולי כדאי להתחיל להתאמן עכשיו.