יום שני, 20 בספטמבר 2010

יצא לאור: המעיין, תשרי תשע"א

בתוכן:
אהבת תורה (שיר) / הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

פירוש ספר יונה / הרב שמשון ב"ר רפאל הירש זצ"ל - הדבר הכי מעניין שמצאתי בפירוש זה, הוא פירושו של רש"ר הירש לקיקיון. אז למה הקב"ה הצמיח קיקיון ליונה? לשיטתו של רש"ר הירש יונה לא רצה שהקב"ה יוותר לאנשי נינוה בגלל שהוא פחד מהם שיתנכלו לו כפי שעשו אנשי ירושלים לירמיהו. הקיקיון נועד כדי להפחיד את האנשים שיבקשו לפגוע ביונה ולנסוך ביונה ביטחון עצמי.
הרחקת נזקים סביבתיים / ד"ר ישעיהו בראור

עוד על חטא דוד ובת שבע / הרב משה גנץ – הרב גנץ מתפלמס עם דבריו הידועים של הרב אביגדור נבנצאל בסוף הספר שיחות לפרשת שבוע לספר בראשית שבו הרב נבנצאל דן, אגב "ברכתו" של ראובן בחטאי גיבורי התנ"ך. הרב נבנצאל מנסה להסביר את חטא דוד כ"חטא לשמה", הרב גנץ מראה את הבעתיות שבהנחה זו, ומציע במקומה שדוד באמת חטא, אך שאנחנו לא יכולים לדון אותו.
ברכת 'מציב גבול אלמנה' על בתי רשעים / הרב מאיר בראלי

לטהר את הטהור: עוד בענין כשרות הבֶּרְבֶּר (Muscovy) / פרופ' זהר עמר והרב ד"ר ארי צבי זיבוטפסקי

פרדוכס ואנטי-פרדוכס בהכרעת הלכה / הרב מיכאל אברהם – אני לא בטוח עם הבנתי מה מטרת מאמר זה.
בביאור נוסחאות שונות שבמוסף של שבת / הרב יוסף גבריאל בקהופר

מסרק מקרני ראמים ליטול בו 'ביצי כינים' / הרב יעקב ישראל סטל

זיכרון להולכים
גלה כבוד מישראל - מעט נטפי דמעות אחר מיטתו של מורנו הראשל"צ הגר"מ אליהו זצ"ל / הרב עמיחי כנרתי

דברי הספד בלווית אבי מורי הרב יהודה עמיטל הכ"מ / הרב יואל עמיטל

הספד על הרב עמיטל זצ"ל ביום השבעה בישיבת הר עציון / הרב מאיר שלזינגר

על ספרים ועל סופריהם
על 'ספר הגרושין' / הרב ד"ר איתמר ורהפטיג

על המהדורה החדשה של 'ספר התרומה' / הרב יואל פרידמן

על פיענוח פשטים ולעזים ברשב"ם / אברהם מאיר גלאנצר

נתקבלו במערכת / הרב יואל קטן – הרב יואל קטן שב ומביע את תמיכתו בהוצאת הספר תורת המלך לאור, דוחה את מי שמבקרים את הספר מבלי שקראו/למדו את הכתוב בו, ועומד על כך שיש לדון גם בשאלות נוסח "הריגת גויים" בבתי המדרש.

תגובה 1:

אנונימי אמר/ה...

שם השולח: אבי וולף (האתר שלי) תאריך: 21/09/10, 14:25:40
מדוע הרב קטן כ"כ להוט בעניין הזה? הוא לא מבין שיש עולם מחוץ חבית המדרש?!

שם השולח: Benny (האתר שלי) תאריך: 21/09/10, 20:48:07
הרב קטן מרגיש שנעשה עוול למחברי הספר.