יום ראשון, 4 ביולי 2010

יצא לאור: המעיין, תמוז תש"ע

הפעם בלי הערות שלי.

בתוכן:
"זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר צִוָּה ה'" / הרב יהודה קופרמן
לשימושיו המנוגדים של לשון 'ויהי' / פרופ' נחום מ' ברונזניק
ברכת הגומל לשב ממלחמה ופעילות צבאית / הרב יאיר רוזנפלד
הבנה נכונה של דברי ראב"ע בתחילת פרשת ואתחנן / הרב כרמיאל כהן
שלוש נשים - מאמר תגובה / הרב אליהו סולוביצ'יק
חלוקת שלוש הכתובות – תגובה / הרב יעקב לויפר
בענין מי שהיה נשוי שלוש נשים: חלק שני ותשובה למשיבים / פרופ' ישראל אומן

תגובות והערות
עוד בענין נוסח תפילת היוצא מבית המדרש / ליאור יעקובי
תיקון טעות בענין 'קונטרס השמיטה' של הנצי"ב / איתם הנקין
פירוש הערוך למונח "פסיק רישיה ולא ימות" / הרב אברהם יהודה רוס; הרב נעם קניגסברג
עוד על מדרש ופרשנות / ד"ר יעקב אלטמן

על ספרים וסופריהם
על ספר 'טהרת בת ישראל' / הרב משה אברהם פטרובר
ראשון חוקרי המקדש / פרופ' זהר עמר
הפשט שבדרש - עיונים בפירושו של רבי עובדיה ספורנו לתורה / הרב גבריאל יצחק רוונה
אמונה בעידן המדע / הרב ד"ר דרור פיקסלר

נתקבלו במערכת

אין תגובות: