יום שלישי, 6 באפריל 2010

יצא לאור: המעיין ניסן תש"ע

בתוכן:
מכתב לרגל קבלת רב לקהילה מאת הגאון הרוגוצ'ובר / הרב אורי רדמן
בענין סוריא וכיבוש יחיד, קדושה ראשונה וקדושה שניה / הרב יחזקאל יעקבסון
בענין נוסח תפילת היוצא מבית המדרש / י"ק; הרב יצחק רצאבי
שבע הערות מקדימות ללימוד חכמת הטבע / ד"ר שמעון בולג
דיני עגונות בפסיקתו של מרן הבית יוסף – עיקרון מול הלכה למעשה /הרב אריה כץ - המחבר מוכיח שמרן הבית יוסף נטה להקל יותר בפסיקת הלכה למעשה בדינים החמורים של עגונות מאשר בפסיקה ה"תאורטית" בשלחן הערוך.
ביאור השבועה שלא יעלו בחומה "ביד חזקה" / הרב אברהם ווייס
הפולמוס אודות כשרותו של דג החרב / הרב ד"ר ארי צבי זיבוטפסקי
זכרונות מליל הסדר תש"ה במחנה ברגן בלזן / יוסף וייס ז"ל; ר' יונה עמנואל זצ"ל

תגובות והערות
תגובה לדברי פרופ' לב ז"ל על הספר "גידולו של גדול" / הרב יעקב גרשון וייס
תגובה לתגובה מאת מחבר "גידולו של גדול" / הרב נתן קמנצקי - חובה! שמעתי את הרב נתן קמנצקי לפחות פעם אחת מדבר על פרשיית ספרו וקראתי אי אלו דברים שהוא ואחרים כתבו על הפרשה ובכל זאת נהנתי מאד מהדברים שהוא כתב כאן.
לא נעלמה מר"ד פארדו הגמרא! / הרב עמיחי כנרתי
תגובה בענין גנב הבא במחתרת / הרב זלמן נחמיה גולדברג
לימוד זכות וחובה בשיטות הרמב"ם והרמב"ן על 'מלכות' החשמונאים / הרב ד"ר ארי יצחק שבט - הערות אקטואליות למועדי חודש אייר על כינון מדינה שלא עפ"י ההלכה בהמשך לדברי הרב יואל קטן בגליון הקודם.
חציו של קונטרס השמיטה של הנצי"ב אינו שלו / איתם הנקין - ר' איתם לא נח לרגע ממחקר ומכתיבה ואנחנו נהנים מפרי יגיעו.
נתקבלו במערכת / הרב יואל קטן - בתוך הסקירה הארוכה על מכלול רחב של ספרים וכתבי עת, הרב קטן עומד על מספר מאמרים העוסקים בנושאי הלכה ורפואה הקרובים לליבו. בתוך דבריו הוא מצטט את הג"ר אביגדור נבנצאל:
ברור לו שבעלת הביצית היא האם, שהרי "הגע בעצמך, אם יקחו מזרע כלב וכלבה וישתילו בפונדקאית ישראלית ותלד כלבלב, האם ימולו אותו לשמונה ויגידו 'ותגל האם בפרי בטנה'"?

לסיום, עלינו גם להכיר טובה לאנשי "המעיין" שהפעם העלו את הגרסא המקוונת סמוך ונראה למועד יציאתו לאור ולא המתינו כבגליונות הקודמים יותר מחודש בין ההוצאה לאור לבין ההעלאה לרשת.

אין תגובות: