יום חמישי, 26 בנובמבר 2009

אור החיים לפרשת ויצא

"והיה ה' לי לאלוקים" - ועד עתה אינו לאלקים, חס ושלום?!
...והנכון הוא שנתכוין לומר שיתיחד אליו שם ה' לאלקים כדרך שנתיחד על אבותיו 'אלקי אברהם' 'אלקי יצחק' גם יאמר עליו 'אלקי יעקב', והוא אומרו "לי לאלוקים" פירוש 'לי' בייחוד, ודבר גדול דיבר יעקב בזה, ותמצא שכן היה דכתיב "ויקרא לו א-ל אלקי ישראל", ואחרי כן שלם נדרו אשר נדר לעשות אבן הזאת וגו'.


אור החיים מבין כי המילים "והיה ה' לי לאלוקים הוא חלק מההתניה שיעקב עושה "אם יהיה אלוקים עמדי... והיה ה' לי לאלוקים [אז] והאבן הזאת וכו'". אך מה הפירוש של המשפט הזה: אם ה' יהיה לי לאלוקים? האם עתה הוא איננו אלקים?
האור החיים מתרץ קושיא זו באומרו שיעקב רצה "שיתיחד אליו שם ה' לאלקים", כפי שלגבי אברהם ויצחק שמו של הקב"ה מצטרף לשמותם, כדוגמת מה שמצינו בחלום יעקב "אלקי אברהם אביך ואלקי יצחק", כך גם יהיה לגבי יעקב "אלקי יעקב". האור החיים מוכיח את דבריו בזה שיעקב קיים את נדרו בעלותו בית אל רק אחרי שהתקיים עליו "ויקרא לו א-ל אלקי ישראל".
את השאיפה הזו והבקשה הזאת של יעקב מכנה אור-החיים "דבר גדול דיבר יעקב בזה". אך מהו "הדבר הגדול בזה"? נראה שהאמירה "אלקי יעקב" מראה על שייכות, כביכול האלקים שייך ליעקב – "לי לאלוקים".
אך מה זה אומר? מה פירוש אלקים ששייך לאדם? נראה שהכוונה היא אלקים שלאדם יש מערכת יחסים איתו. אלקים שהאדם יכול לנהל איתו דו-שיח ולא רק להיות בצד של המצווה, הוא אלקים ששיך לאדם.

תגובה 1:

שלומי אמר/ה...

שם השולח: יהודי (האתר שלי) תאריך: 26/11/09, 16:11:52
שלום אתה מוזמן לבקר באתרי http://yahadut.webs.com/1.htm