יום שלישי, 10 בנובמבר 2009

עוד על אמירת קדיש

מכיוון שעסקנו לאחרונה בעניין אמירת קדיש בבית הכנסת, רציתי לשתף במשהו נוסף בעניין אמירת קדיש שיש באמתחתי.

בספר הליכות שלמה, שהוא קיבוץ של הלכות בענייני תפילה מכתבי הג"ר שלמה זלמן אוירבך, מובא כך (עמ' קמ-קמא):
אם אין אבלים בבית הכנסת, יאמר אחד מן המתפללים קדיש בסיום התפלה... ומכל מקום מפני טרחא דצבורא עדיף שלא יאמר את כל ג' הקדישים, אלא את הקדיש שאחר עלינו ואת הקדיש דרבנן שלאחר פטום הקטרת. ואם אין בין המתפללים מי שאין לו אב ואם, יאמר אחד מהם את הקדיש דרבנן בלבד.

משום מה העורך של הספר לא ראה שום צורך להעיר על קביעה מעניינת זו שיש טרחא דצבורא באמירת כל ג' הקדישים.

בנוסף, שם בהערות מופיע כך (הערה 48):
וכן לעניין הקדיש שלאחר סיום מסכת, הורה רבינו שאין ראוי לאמרו כשהוריו בחיים, הואיל ונזכר שם בפירוש עניין תחית המתים "ולאחיא מתיא וכו'".

גם דבר זה הוא מבחינתי חידוש גדול שלא שמעתי ולא ראיתי שנוהגים כך בישיבות וכד'.

תגובה 1:

אנונימי אמר/ה...

שם השולח: ש/א (האתר שלי) תאריך: 11/11/09, 19:09:28עוד כמה דברים מעניינים (ובלתי נהוגים וכו') בנושא הקדיש:

(בקישור הנ"ל ובשני העמודים הבאים שבו)

שם השולח: ש/א (האתר שלי) תאריך: 11/11/09, 19:10:20(הקישור הוא בכותרת, במילים "האתר שלי")

שם השולח: Benny (האתר שלי) תאריך: 11/11/09, 20:21:21יישר כח. תודה.