יום רביעי, 7 במאי 2008

יום העצמאות מוקדם

כידוע, עפ"י החוק שנחקק בשנים האחרונות בכנסת, יום העצמאות יכול לחול בימים שלישי, רביעי, וחמישי. למעשה יום העצמאות יכול לחול בתאריכים ג', ד', ה', ו' באייר, ורק במיעוט השנים הוא יתקיים ביום ה' באייר. המדינה הוקמה ביום שישי, ה' באייר, אך אנו לא נחגוג לעולם (עפ"י החוק הנוכחי) את יום העצמאות ביום שישי.
הרב יעקב מדן, ראש ישיבת הר עציון, מתייחס לעניין זה, באחד משיעוריו על מגילת אסתר, והוא משווה את זה למשנה הראשונה של מסכת מגילה:
מגילה נקראת באחד עשר, בשנים עשר, בשלושה עשר, בארבעה עשר ובחמישה עשר, לא פחות ולא יותר.
כרכין המוקפין חומה מימות יהושע בן נון קורין בחמישה עשר.
כפרים ועיירות גדולות קורין בארבעה עשר, אלא שהכפרים מקדימין ליום הכניסה.


הרב מדן מסביר כי זה קשור לכך שחג הפורים הוא חג מדרבנן שהיתה מחלקות בין חכמי א"י לבין חכמי חו"ל אם לקבוע את פורים כחג לדורות (עי"ש בגמ' בסוגיית "קבעוני לדורות"). באותו אופן יש להסביר את קביעת יום העצמאות לתאריכים שונים.

לשיעור של הרב מדן ניתן (ומומלץ) להאזין כאן.

אין תגובות: