יום ראשון, 18 במאי 2008

גיור בימינו - אבל אשמים אנחנו

רשימה זו מהווה המשך והשלמה לרשימה: גיור בימינו - הפן ההשקפתי.

- מעולם לא התנתה סיעה דתית את תמיכתה בקואליציה בהפסקת מוחלטת של העלאת גויים לארץ.
- מעולם לא התנתה סיעה דתית את תמיכתה בקואליציה בצמצום התקציב של "המחלקה לעידוד עליית גויים" בסוכנות.
- מעולם לא שמעתי על נציג דתי בכנסת שיתנה הצטרפות לקואליציה בשינוי חוק השבות.
- עוד לא שמעתי על ח"כ דתי שהגיש הצעת חוק "עידוד ירידת אזרחים לא יהודים מהארץ".
- מערך הגיור והתומכים בפעילותו איננו רואה שום צורך ביחסי ציבור. כתוצאה: רוב הציבור הדתי בארץ בכלל לא מבין על מה בכלל מדברים כאשר אומרים "גיור".
- העדר יחסי ציבור ראויים מונע לחלוטין השתתפות יהדות התפוצות בדיון המתנהל בארץ מחוסר הכרה בסיסית של המציאות.
- הציבור הדתי-לאומי שבאופן כללי תומך במערך הגיור, על אף שכאמור הוא איננו מעורה כלל בפרטים, נמנע ברובו מלהוות סביבה תומכת למועמדים לגיור (למעט מספר קהילות מצומצם שהתגייסו למטרה זו).
- הליווי המועט של הציבור הדתי-לאומי שקיים עבור המועמדים לגיור, נמוג כמעט לחלוטין לאחר הגיור - זמן שהוא מאד קריטי בכל הקשור להמשך קיום מצוות. הגופים הדתיים המועטים העוסקים בנושא הגיור בכלל לא שמים נושא זה בראש מעייניהם.
- פרויקט נתיב - הקורס הצה"לי המכין מועמדים לגיור, מתקיים בהצלחה די רבה (מבחינת מובילי הקורס) כבר הרבה שנים, אך הרבנות הצבאית איננה מהווה שותפה פעילה לקורס זה ולכל היותר משתתפת בחשאי. באתר של חיל החינוך הקורס מוגדר בתור: "פרויקט משותף לחיל החינוך והנוער ולמכון ללימודי היהדות".
- מערך הגיור (ובכללו גם פרויקט נתיב) הוקם לאור השקפותיהם של עו"ד פרופ' יעקב נאמן ופרופ' בנימין איש-שלום, שניהם יודעי ספר ואולי אף תלמידי חכמים, אך אינם משמשים בתפקידי רבנות. היה ראוי שמי שמוביל נושא כה חשוב כמו גיור יהיו דווקא רבנים.
- כאשר דיינים מסוימים (אף בתוך הציבור הדתי-לאומי) נהגו בצורה מחפירה כלפי מועמדים לגיור, חבריהם לבתי הדין לגיור ורבנים אחרים לא ראו צורך להתריע ולזעוק. כולם חיכו עד שאותה התנהגות מחפירה תתנפח לממדים עצומים ותפגע באחד האנשים הישרים ביותר במערכת - הרב חיים דרוקמן שליט"א.

קל מאד לבוא בתלונות כלפי אלו שפועלים בתחום הגיור, אך האם כל אלו שבאים בתלונות יכולים לומר בכנות כי הם עשו כל שביכולתם כדי שהמצב יהיה יותר טוב?

דיברתי פעם עם אדם שפועל רבות בכל הקשור למערך הגיור ושאלתי אותו אם הוא באמת ישן בשקט ולא מטרידה אותו המחשבה שאולי הוא מרבה גויים בעם ישראל. חברי ענה לי: השאלה אינה אם מי שעוסק בנושא הגיור יכול לישון בשקט, אלא האם מי שלא עוסק בנושא הגיור בעת הזאת יכול לישון בשקט.

אין תגובות: