יום שבת, 6 בנובמבר 2010

יעקב, אמת ופוסטמודרניזם

מן הסתם שמעתם לפחות פעם בחיים את הדרשה/שיעור/תזה הבאים על יעקב אבינו:
יעקב אבינו היה מוכרח לרמות את אביו כדי שיתקיים אמת הרבה יותר גדולה. כלומר, על מנת לקיים את דברי ה' "ורב יעבוד צעיר" שהם בודאי אמת, היה מוכרח יעקב לותר על האמת מול אביו. אך בשורה התחתונה מה שהנחה את יעקב ואת רבקה אמו הוא אמת - אמיתות דברי ה'.

מכיוונו של בית מדרש אחר, אולי שמעתם דרשה/שיעור/תזה מעט הפוכה:
יעקב אבינו רימה את אביו ולכן נענש שבניו רימו אותו, לא התקיימו בו ברכותיו של יצחק והוא נשלח לגלות בחוסר כל.

אחד מיסודות הרעיון הפוסט-מודרני הוא ההתנערות מהאמת המוחלטת:
החשיבה הפוסטמודרנית מתנערת מן האמת המוחלטת. הרעיון הרלטיוויסטי מצוי בהשקפה שהפילוסופיה איננה משקפת דבר הקיים במציאות ושהשפה מייצרת את המציאות ולא להפך (למשל, "משחקי שפה" על פי ליוטאר בהשראת ויטגנשטיין). משמעות האמת היחסית היא שאין כל נקודת שיפוט תקיפה אפריורי, ולכן אין בסיס לאדם לשאוף לכך שהאמת בה הוא מאמין, תהיה תקיפה בצורה כלשהי על אדם אחר. רעיון זה טוען כי על כל אדם למצוא מכלול אמונות התקפות אך ורק לדידו, וכי לא ניתן להשליך כלל מוסרי כלשהו על פרט אחר.

על פניו, היה נראה נכון לשייך את הדרשה הראשונה לקבוצה הדוגלת ברעיון "כל אחד והאמת שלו", ואילו את הדרשה השנייה לקבוצה הדוגלת ברעיונות היותר שמרניים מודרניים (לעומת פוסט-מודרניים). [אני גם ער לבעייתיות שבשיוך הזה שכן תזת "כל אחד והאמת שלו" היא מקובלת בעולם הפוסט-מודרני כל עוד אמת של קבוצה אחת אינה פוגעת בקבוצה אחרת.]
משום מה בשנים האחרונות אני דווקא שמעתי יותר את הרעיון הראשון מדוברים שניתן לשייכם ללא ספק לקבוצה היותר שמרנית, ואילו את הרעיון השני מדוברים מהקבוצה שבדרך כלל מאמצים את הרעיונות החדשים של העולם בשתי ידיים.

תגובה 1:

אנונימי אמר/ה...

שם השולח: מישקה תאריך: 07/11/10, 15:46:29אולי זה מפני שאיכשהו, דווקא הפירוש הראשון נתפס כפחות ביקורתי כלפי האבות (על אף שיש בו ביקורת עקיפה כלפי יצחק, בכל אופן זה ברור יותר בכתובים), לעומת הפירוש השני שכולו אינו אלא ביקורת שלנו על מעשי יעקב. כמובן אין זה אומר שהוא לא נכון או פחות נכון, אבל זה יכול להסביר את צורת התפוצה המשונה-לכאורה של שני הפירושים.
בנוסף, האמת היא שהרעיון שבפירוש הראשון הוא לא באמת פוסטמודרניסטי.

שם השולח: אלחנן תאריך: 08/11/10, 06:14:40לא בטוח שהאנשים "שבדרך כלל מאמצים את הרעיונות החדשים של העולם בשתי ידיים" הם בהכרח פוסט-מודרניים. אני מכיר לא מעט שהזיקה שלהם חזקה למודרנה דווקא, לעומת סלידה ורתיעה מהגורמים המערערים עליה, אותם הם מגדירים כהבלים במקרה הטוב, וכמסוכנים במקרה הגרוע.

מנקודת מבט מסויימת, דווקא לגורמים שמרניים באופן קיצוני יכול להיווצר מכנה משותף עם פוסט-מודרניים. הראשונים דורשים חופש פעולה (פנימה או גם כלפי חוץ) בשם ה'נרטיב' המשונה שלהם, והאחרונים רואים חובה קדושה לאפשר להם לעשות זאת. הצד השווה שבהם הוא כפול: א) ניצול הטיעון "כל אחד והאמת שלו", או למצער "איש באמונתו יחיה"; ב) אי-רציונליזם בוטה.

שם השולח: חגי תאריך: 08/11/10, 18:10:39הפירוש הראשון בהחלט אינו פוסט מודרני - אדרבה - הוא משכלל את מושג האמת ונותן לו תוקף מוחלט כשזה נוגע לאמת אלוקית. הוא לא טוען שאין אמת. כך להבנתי..

שם השולח: יאיר תאריך: 11/11/10, 23:36:36אולי צריך להבחין בין אמת של תוכן או אמירה לבין אמת של ערך או צורת התנהגות.
האמת ה'אלוקית' היא אמת של תוכן ואילו האמת ה'מוסרית' היא אמת מעשית